Philips

Tai lyginimo
revoliucija!

Saugus ir greitas rezultatas
be jokių temperatūros
nustatymų

 

Prašome užpildyti šiuos laukelius:

Vardas
Pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Banko sąskaita
Banko įstaigos pavadinimas
 
*jei produkto pavadinimas ir modelis čekyje nenurodytas,
būtina pridėti šią informaciją pateikiančio
garantinio talono kopiją.
 
 
 

20 % pinigų grąžinimas perkant Philips lyginimo prietaisus su OptimalTemp technologija.

Kampanijos trukmė – nuo 2014 metų lapkričio 3 dienos iki 2015 sausio 31 dienos.

Jei norėsite susigrąžinti 20 % sumos, išleistos perkant "Philips" lyginimo techniką su "OptimalTemp" technologija, jums reikės:
• Nupirkti bent vieną (iš akcijos taisyklėse 3 punkte nurodytų) "Philips" lyginimo prietaisų.
• Užsiregistruoti www.20philips.lt arba užpildyti anketą ir išsiųsti ją paštu, kartu su pirkinio čekio kopija ir garantinio talono kopija (gali būti telefonu ar kita foto technikos priemone daryta nuotrauka.) Užsiregistruoti internetu galima per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos. Siunčiant dokumentus paštu registracijos diena laikoma data, nurodyta ant išsiuntimą patvirtinančio pašto antspaudo. Pinigai klientui bus sugrąžinti per 20 darbo dienų nuo užsiregistravimo internetu datos arba per 20 darbo dienų nuo gavimo paštu datos.

Akcijos sąlygos

1. Akcijos organizatorius – UAB "Opera Optima".

2. Pirkėjas – fizinis asmuo, nupirkęs bent vieną 3-ajame punkte nurodytą "Philips" produktą.

3. Šioje "Philips" pardavimų kampanijoje dalyvauja tik ši "Philips" lyginimo technika: visų modelių lygintuvai ir lyginimo sistemos su "OptimalTemp" technologija ("OptimalTemp" technologijos prietaisai neturi temperatūros reguliavimo).

4. Dalyvauti šioje pardavimų kampanijoje leidžiama tik Lietuvos Respublikos piliečiams nuo 18 metų. Juridiniams asmenims ši kampanija nėra taikoma.

5. Pardavimų kampanijos taisyklės taikomos tik mažmeninės prekybos parduotuvėse. Kampanija nėra taikoma elektroninės prekybos parduotuvėms ir jose įsigytoms 3-ajame punkte išvardintoms prekėms.

6. Lietuvos Respublikos teritorijoje pirkdamas 3-ajame punkte išvardintų "Philips" produktų nuo 2014 metų lapkričio 3 dienos iki 2015 metų sausio 31 dienos Pirkėjas gali susigrąžinti 20 % visos pirkimo čekyje nurodytos pirkinio vertės (įskaitant PVM) per 20 darbo dienų nuo pirkimo datos.

7. Pinigų grąžinimo akcijos principas netaikomas prekėms įsigytoms su bet kuria papildoma nuolaida, kai ši nuolaida yra nurodyta (matoma) pirkimo dokumente (pvz. Pirkimo čekyje).

8. Paraišką atgauti dalį išleistų pinigų galima pateikti internetu (www.20philips.lt) arba paštu. Pastaruoju atveju reikia išsiųsti pirkinio čekio kopiją (nuotrauką), garantinio talono kopiją (žiūr. 9-ą punktą) ir anketą (ją galima gauti pirkimo vietoje) į UAB "Opera Optima" biurą (jo adresas nurodytas 18-me punkte). Kitais būdais pateiktos paraiškos nebus priimtos.

9. Garantinio talono kopiją su "Philips" produkto pavadinimu ir modeliu Pirkėjas turi pateikti tuo atveju, jei ši informacija nenurodyta pirkimo čekyje.

10. Jei paštu siunčiami dokumentai pavėluoja arba dingsta, atsakomybė tenka pašto paslaugas teikiančiai įmonei. Kita vertus, tik Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad visa prašoma informacija kampanijos organizatoriams būtų pateikta pilnai ir tvarkingai. Bus laikomasi nuostatos, kad įprastomis sąlygomis pašto siuntos pristatomos per 7 dienas nuo išsiuntimo (šią datą žymi pašto antspaudas). Pašto pranešimas apie siuntos priėmimą negali būti laikomas dokumentu, patvirtinančiu, jog UAB "Opera Optima" gavo paštu išsiųstą paraišką.

11. Paraiška susigrąžinti dalį pirkinio vertės privalo būti pateikta (registruojantis internetu arba siunčiant paštu) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo pirkimo datos.

12. Registruojantis reikia pateikti šią informaciją:
1) vardas ir pavardė (didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis);
2) telefono numeris;
3) el. pašto adresas (veikianti el.pašto dėžutė);
4) banko įstaigos pavadinimas;
5) banko sąskaitos numeris (tik to asmens, kuris registruojasi);
6) pirkimo čekio kopija (nuotrauka), kurioje aiškiai matosi produkto pavadinimas, modelis ir čekio numeris; jei produkto pavadinimas ir

13. Jei Pirkėjas nepateiks visos 12 -ame punkte nurodytos informacijos, jis negalės pretenduoti į pinigų grąžinimą.

14. Pinigai grąžinami tik laikantis visų aukščiau išvardintų sąlygų per 20 darbo dienų nuo prekės registracijos patvirtinimo su sąlyga, kad pateiktų registracijos duomenų apdorojimo metu nebus

aptikta jokių nesutapimų, pateikti duomenys bus pakankami ir teisingi. Atsiradus nesutapimams ar klaidoms, akcijos organizatorius informuos apie tai akcijos dalyvius TIK elektroniniu paštu nurodytu registracijos metu.

15. Pinigai negrąžinami, jei pirkėjas grąžina įsigytą daiktą parduotuvei.

16. Jei pirkėjas grąžina prekę į pirkimo vietą ir už šią prekę jau buvo atgavęs 20% įsigijimo vertės, jo pareiga yra grąžinti šiuos pinigus atgal UAB "Opera Optima".

17. Daugiau sužinoti apie šią kampaniją galėsite paskambinę telefonu +370 5 214 0294.

18. Paraiškas susigrąžinti dalį išleistų pinigų galima pateikti iki 2015 metų vasario mėn. 20 dienos siunčiant jas paštu reklamos agentūrai UAB "Opera Optima", kurios biuras yra Gedimino pr. 26-413 Vilniuje. Telefonas + 370 5 212 7397.

19. Paskutinė prekės, dalyvaujančios kampanijoje registracijos diena vasario mėn. 20 dienos.

20. Pretenzijos nagrinėjamos per 30 dienų skaičiuojant nuo jų pateikimo reklamos agentūrai UAB "Opera Optima" datos. Galutinis pretenzijų pateikimo terminas – 2015 metų kovo mėn. 22 diena.